Geen bedrijf zonder gewrijf (Spreuk in Beurs van Berlage, Amsterdam)

Het hebben van een geschil hoort helaas bij het leven, daar waar partijen samen leven, werken of belangen hebben.

Bent u betrokken geraakt bij een conflict of geschil dan is mediation wellicht de beste manier om dit op te lossen. Onder mijn begeleiding als mediator zoekt en formuleert u samen met de ander de meest wenselijke oplossing voor uw geschil. Op basis van onpartijdigheid en vertrouwelijkheid zet ik mijn deskundigheid in om voor de verschillende partijen het maximale te bereiken. Als mediator begeleid ik de betrokkenen naar een bevredigende en op de toekomst gerichte oplossing.

Mediation vraagt van de deelnemers wederzijdse inzet en bereidheid om het conflict op te willen lossen. Het levert een resultaat op dat én voldoening geeft én recht doet aan beide partijen. Hierdoor is een juridische procedure te voorkomen. Deze is bovendien veelal langdurig en kostbaar en de uitkomst is voor een van de partijen vaak zeer onbevredigend.

Zo is een geschil niet het einde van een relatie, in welke vorm dan ook, maar de mogelijkheid om los van elkaar een nieuwe start te kunnen maken of om samen verder te gaan op basis van een gezamenlijk bereikte oplossing.

Mediation Wederzijds iets voor u?

Klik hier en doe de zelftest